Επεκταθείτε σε ξένες αγορές (Μέρος Β)

Photo by Bee Naturalles on Unsplash

Η επέκταση της επιχείρησής σας σε νέες αγορές σε άλλες χώρες δεν ήταν ποτέ πιο εύκολη, χάρη στην ψηφιακή διαφήμιση. Το κλειδί της επιτυχίας είναι να αντιληφθείτε ποιες αγορές έχουν τις περισσότερες δυνατότητες.

* πώς τα analytics θα σας υποδείξουν τις πιο πρόσφορες αγορές?
* λέξεις-κλειδιά για διεθνείς πελάτες?
* διαφήμιση στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης !

Σε ποιές χώρες υπάρχει μεγαλύτερη ζήτηση για το προιόν που προσφέρετε?
Μήπως υπάρχουν νομικά προβλήματα που δεν γνωρίζετε?

Το εργαλείο της Google Analytics είναι αυτό που θα σας βοηθήσει να καταλάβετε για ποιές χώρες υπάρχουν ευκαιρίες για εσάς.

Ας υποθέσουμε οτι έχετε μία οικοτεχνία παρασκευής ελληνικών γλυκών ή μαρμελάδας. Απο που θα ξεκινήσετε? Οι διαφορές στο κοινό είναι τεράστιες ανάμεσα στις χώρες που πρόκειται να μελετήσετε.

Ξεκινάμε με το εργαλείο αναζήτησης αγορών της Google (Google Global Market Finder).
Αυτό το εργαλείο το οποίο και είναι δωρεάν θα σας δείξει σε ποιές χώρες γίνονται οι περισσότερες αναζητήσεις σε γλυκά και μαρμελάδες. Με άλλα λόγια για αυτές τις χώρες με αυτές τις λέξεις κλειδιά τα προιόντα σας, θα μπορούσαν να έχουν μεγάλη ζήτηση.

Αφού λοιπόν βρούμε τις λέξεις κλειδιά στις αντίστοιχες χώρες, μέσω της αναζήτησης της Google θα δείτε και τον ανταγωνισμό που υπάρχει. Έχει σημασία να γνωρίζετε τους ανταγωνιστές σας. Μελετήστε τις διαφημίσεις που χρησιμοποιούν.

Ένα πολύ χρήσιμο εργαλείο είναι το Web Analytics, αλλίως Google Analytics
Εκεί θα δείτε άν χρήστες απο άλλες αγορές έδειξαν ενδιαφέρον για τα προιόντα σας. Για παράδειγμα: Μπορεί να στέλνετε σήμερα μαρμελάδες μόνο στην Αγγλία. Μέσω της Google Analytics μπορέι να παρατηρήσετε οτι χρήστες απο την Γαλλία, επισκέφτηκαν την ιστοσελίδα σας.
Μπαίνουν στη σελίδα σας, βλέπουν τα προιόντα σας , διαβάζουν τις συνταγές σας, αλλά δεν μπορούν να αγοράσον. Μόλις πήρατε μία πληροφορία οτι η Γαλλία ίσως είναι η επόμενη αγορά για εσάς?

Να θυμάστε οτι κάθε χώρα έχει διαφορετική φορολογία, νομικό καθεστώς και διαδικασίες. Πρέπει να το λάβετε υπόψην. Πολλές χώρες έχουν επίσημες ιστοσελίδες και μπορείτε να ενημερωθείτε για το καθεστώς που επικρατεί σχετικά.

Μόλις διαπιστώσαμε όμως ότι στην Πορτογαλία αυξάνεται συνεχώς η ζήτηση για μαρμελάδες.

Το Εργαλείο αναζήτησης αγορών Google — Google Global Market Finder μπορεί να μας δείξει ότι σημειώνεται υψηλή επισκεψιμότητα με όρους σχετικούς με γλυκά και μαρμελάδες από την Πορτογαλία. Για εμάς αυτό μπορεί να υποδηλώνει ότι εκεί έξω υπάρχει μεγάλος αριθμός ατόμων που αναζητούν προιόν παρόμοι με το δικό μας.

Ο χαμηλός ανταγωνισμός για διαφημίσεις αναζήτησης στην Πορτογαλία θα σήμαινε ότι δεν θα είχουμε να ανταγωνιστούμε πολλούς άλλους εμπόρους. Το Εργαλείο σχεδιασμού λέξεων-κλειδιών Google είναι χρήσιμο για την εξέταση του όγκου των διαφημίσεων αναζήτησης.

Αν άτομα στην Πορτογαλία ήδη επισκέπτονται τον ιστότοπό σας, θα πρέπει μάλλον να είσαστε σίγουροι ότι υπάρχουν και δυνητικοί αγοραστές. Το Google Analytics μπορεί να βοηθήσει να παρακολουθείτε στοιχεία, όπως το ποιος επισκέπτεται τον ιστότοπό σας και σε ποιες σελίδες αφιερώνουν περισσότερο χρόνο, προσαρμόζοντας τη στρατηγική σας αναλόγως.

Ξεκινήστε μπαίνοντας στη διαδικασία ανοίγοντας τους συνδέσμους που δίνονται και κάνοντας τα πρώτα test για το που το προιόν σας μπορεί να πωληθεί και εκτός Ελλάδας.

--

--

https://webdesignzone.eu

Love podcasts or audiobooks? Learn on the go with our new app.

Get the Medium app

A button that says 'Download on the App Store', and if clicked it will lead you to the iOS App store
A button that says 'Get it on, Google Play', and if clicked it will lead you to the Google Play store